zonnepanelenweb.jpg : name emobility.jpg : name ledstrip.jpg : name

Noodverlichting

Naast uw gewone verlichting is natuurlijk ook noodverlichting aan onderhoud onderhevig. Meer nog dan dat, u heeft de verplichting uw noodverlichting goed te onderhouden. Dit bent u in eerste instantie verplicht aan uzelf maar zeker ook aan officiële instanties. Het onderhouden van noodverlichting is meer dan alleen controleren of de lamp die aanwezig is brandt. De noodverlichting dient te allen tijde te functioneren om in noodsituaties dat te doen waarvoor het gemaakt is:
het aangeven en verlichten van de vluchtweg!

Er zijn diverse normen opgesteld om als richtlijn te dienen voor het onderhoud van noodverlichting. Door deze normen bent u er zeker van dat uw noodverlichting wordt onderhouden op een wijze die u de garantie geeft dat uw noodverlichting ook adequaat blijft functioneren.

 

Het testen van de installatie en de voedingssystemen van de noodverlichting, is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook het in een logboek vastleggen van alle reparaties, controles en testen is van belang om het geheel overzichtelijk te maken voor instanties als brandweer en overheid.Wij nemen deze zorg voor inspectie en onderhoud van uw noodverlichting graag voor onze rekening. Wij worden hierbij ondersteund door verschillende grote leveranciers van noodverlichting en door de instanties die op de hoogte zijn van de normering en wettelijke eisen.

Zo zijn wij ook in noodsituaties uw partner!