zonnepanelenweb.jpg : name emobility.jpg : name ledstrip.jpg : name

Inspectie

Inspecteren is ons vak

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het gunstigste geval krijgt u een fikse boete opgelegd. Maar er kan ook besloten worden de werkzaamheden op uw bedrijf of binnen uw organisatie stil te leggen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen moeilijk gaan doen over een uitkering na een schadegeval.En wat denkt u waartoe ongevallen, (letsel) schade en juridische steek spellen kunnen leiden als blijkt dat u niet aan de richtlijnen heeft voldaan?
Wij nemen de inspectie van uw elektrotechnische installaties graag voor onze rekening. Wij zijn expert op het gebied van veiligheidsinspecties en hebben veel specialistische kennis en ervaring in huis. Onze medewerkers zijn in het bezit van het certificaat:
Inspectie volgens EN 50110 en NEN 3140.  
Dit certificaat is door de KEMA erkend voor toezichtverantwoordelijke in de zin van de Criteria van Toezicht.

 

Heldere rapportages

Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties stellen we een helder rapport voor u op. Het rapport bevat onder meer beelden van eventuele afwijkingen, een beschrijving van de conditie van de installaties en apparatuur en een advies over de stappen die genomen moeten worden om verbetering in de situatie aan te brengen.