zonnepanelenweb.jpg : name emobility.jpg : name ledstrip.jpg : name

Arbeidsmiddelen

Waarom keuring van arbeidsmiddelen?
Om veilig te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen periodiek te worden gekeurd. Voorschriften voor de keuring van arbeidsmiddelen zijn opgenomen in het Arbobesluit. Deze bepalingen vormen de vertaling van de Europese Richtlijn arbeidsmiddelen en stellen eisen aan het veilig gebruik van machines, gereedschappen en installaties (door werknemers op de werkplek). Het op de juiste wijze en tijdstippen inspecteren en keuren van arbeidsmiddelen vormt hiervan een wezenlijk onderdeel en dient dan ook deel uit te maken van het arbobeleid dat een organisatie voert. De voorschriften in het Arbobesluit gelden niet alleen voor nieuwe in de handel gebrachte arbeidsmiddelen, maar ook voor al langer in gebruik zijnde middelen.
Toepassingsgebied
Alle organisaties met en zonder werknemers (wettelijk verplicht).

 

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen
Doel van de periodieke controle van elektrotechnische apparaten is het tijdig signaleren van afwijkingen die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.
De controle bestaat achtereenvolgens uit een visuele controle en een controle door meting of beproeving. De bevindingen worden in een rapport vastgelegd, zodat u kunt aantonen dat in uw bedrijf de veiligheid bij gebruik van de apparatuur is gewaarborgd.De Winter Elektrotechniek heeft door een jarenlange ervaring op inspectie gebied een efficiƫnte werkwijze ontwikkeld, waardoor u verzekerd bent van een deskundige en onafhankelijke uitvoering.
Het betreft hier o.a. de volgende apparatuur: elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen, verplaatsbare leidingen, etc.
Aan het apparaat worden, indien van toepassing de volgende metingen verricht: isolatieweerstand, weerstand aardleiding, aardlekstroom en vervangende aardlekstroom.

Een schriftelijke rapportage van de inspectie per apparaat zal aan u beschikbaar worden gesteld.