zonnepanelenweb.jpg : name emobility.jpg : name ledstrip.jpg : name

Overzicht nieuws items

Veelgestelde vragen zonnepanelen

Deze FAQ voor zonnestroom is samengesteld door ons op basis van theoretische kennis, veel praktische ervaring EN de hulp en inbreng van anderen. Het doel van deze FAQ is eenduidige en heldere antwoorden te geven op vragen van de startende en gevorderde paneelbezitter. Ook willen wij met deze FAQ een aantal hardnekkige misverstanden rondom zonnepanelen de wereld uit helpen. Deze FAQ wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Staat je vraag er niet bij of ben je het niet eens met een antwoord dan kunt u ons altijd een email sturen.

Wat kost een zonnepaneel.

 

De prijs van een los zonnepaneel (dus excl. inverter, bekabeling en materialen) is recht evenredig met het STC of piekvermogen van het paneel. Als vuistregel kun je uitgaan van €1,-/Wp (incl BTW). Panelen met een hoger rendement zijn vaak duurder terwijl de opbrengst niet hoger is. Het voordeel van panelen met een hoger rendement is dat ze minder dakoppervlak in beslag nemen.

 

 

Worden zonnepanelen voor particulieren nog veel goedkoper.

 

Niet of nauwelijks.
De kostprijs van een zonnepaneel rechtstreeks uit de fabriek bedraagt ongeveer €0,70 per Wp (Ja, u hoort het goed). Echter, voor het kopen van zonnepanelen bent u als particulier (of bedrijf) afhankelijk van een leverancier. Deze leverancier koopt zonnepanelen in bij een groothandel of een tussenpersoon. En omdat zowel de fabriek, als de groothandel, als de leverancier allemaal een winstmarge hanteren wordt het zonnepaneel gaandeweg duurder. Een zonnepaneel kost u op dit moment (2013) ongeveer €1,-/Wp incl. BTW.
 
De verwachting is dat zonnepanelen niet verder in prijs zullen dalen.
 
Bedenk dat stimuleringsmaatregelen ook invloed kunnen hebben op de winstmarges en dus op de prijs die u moet betalen. In Duitsland waren zonnepanelen lange tijd 20% duurder dan in Nederland.
 
De prijs die u betaalt kan ook dalen indien iedereen genoegen neemt met lagere winstmarges. Dat zal echter alleen gebeuren indien men de zonnepanelen aan de straatstenen niet meer kwijt kan, bijvoorbeeld door het (deels) wegvallen van de vraag.

 

 

Waarom heb ik een omvormer nodig.

 

Stroomconversie.
Zonnepanelen leveren gelijkstroom. Het electriciteitsnet wordt echter gevoed met wisselstroom. De taak van de omvormer is om de gelijkstroom uit de zonnepanelen te transformeren naar een sinusvormige wisselstroom. Tevens wordt de geleverde wisselstroom gesynchroniseerd met de netfrequentie (50 Herz). Dit is allemaal nodig om het door de zonnepanelen geleverde vermogen "op" het net te zetten zodat het verbruikt kan worden. Bij afwezigheid van een netfrequentie (bij uitval of als er een zekering in de meterkast doorslaat) zal de omvormer zichzelf uitschakelen.
 
MPP-tracking.
Om zoveel mogelijk electrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken "zoekt" de omvormer voortdurend naar het punt waarbij het product van paneel- stroom en spanning maximaal is. Dat wordt wel het 'Maximum Power Point' (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel veranderd. Een omvormer is daarom altijd voorzien van een of meerdere MPP-trackers.

 

 

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een omvormer aansluiten.

 

Op een omvormer kun je 10% meer paneelvermogen aansluiten dan het maximale uitgangsvermogen van de omvormer. Meer panelen aansluiten is soms mogelijk maar hierdoor kan de omvormer in de zomer te heet worden met als gevolg verliezen in de opbrengst. Ook kan hierdoor de levensduur van de omvormer negatief beinvloed worden.
 
Voorbeeld:
De omvormer heeft een maximaal uitgangsvermogen van 3000 Watt.
Je kunt dan maximaal 3300Wp aan zonnepanelen aansluiten.
Indien het gebruikte zonnepaneel een piekvermogen heeft van 255Wp, kun je 3300/255 = 13 panelen aansluiten.

 

 

Wat is een string.

 

Om meerdere panelen tegelijk aan te sluiten op een omvormer is het mogelijk panelen in serie te schakelen. Dat noemen we een string van zonnepanelen. De omvormer 'ziet' zo'n string als één groot zonnepaneel. Op de wat grotere omvormers kunnen zelfs meerdere strings worden aangesloten. Heeft een omvormer één MPP tracker dan moeten de strings een gelijk aantal panelen bevatten. Heeft de omvormer meerdere MPP trackers (bijv. per string 1 MPP tracker) dan hoeven de strings niet gelijk te zijn. Het voordeel van het string concept is dat er minder kabels nodig zijn. Het nadeel is dat de string net zo goed presteert als het slechtste paneel. Als in de string een panelen beschaduwd of vervuild zijn dan heeft dat gevolgen voor de hele string (lagere opbrengst).
 
Omvormers met 1 MPP tracker en meerdere string aansluitingen.
Voor dit type omvormer is het heel belangrijk dat de zonnepanelen in de verschillende strings gelijke orientatie en hellingshoeken hebben. Zo niet, dan zullen de stromen in de verschillende strings ongelijk zijn waardoor de MPP tracker geen eenduidig MPP kan vinden. De opbrengst van het complete systeem zal daardoor lager uitvallen. Omvormers met meerdere MPP trackers hebben hier geen last van.
 

 

Wat is de beste plek voor zonnepanelen.

 

Zonnepanelen zetten straling (daglicht, zonlicht) om in electriciteit. Het is dus zaak dat het zonnepaneel zoveel mogelijk straling ontvangt. Voor Nederland is dat een zonnepaneel dat gericht is op het zuiden met een hellingshoek van 30 graden EN vrij zicht op de hemelkoepel en de horizon.
 
Obstructieverliezen.
Wanneer de hemelkoepel deels wordt afgeschermd door obstakels (gezien vanuit het paneel) zal de ontvangen straling afnemen. Feitelijk ALLES wat boven de horizon uitsteekt EN 'gezien' wordt door het paneel verminderd de productie. Plaats de zonnepanelen dus bij voorkeur niet onder of naast een dakuitbouw maar altijd erboven. Probeer de panelen zo ver mogelijk weg te houden van schoorstenen en afvoerpijpjes. De verliezen door obstructies varieren van enkele procenten bij weinig obstructies tot wel 20% bij veel obstructies (bomen, dakuitbouw, naburige bebouwing).
 
Wie op een plat dak 2 of meer rijen panelen achter elkaar zet moet zorgen dat de achtergelegen rij panelen de voorliggende rij zo min mogelijk 'ziet'. Bij een onderlinge afstand tussen de rijen van 4 a 5x de hoogte van de voorliggende rij hebben de panelen geen 'last' meer van elkaar. In de praktijk plaatst men de rijen vaak op een onderlinge afstand van 2x de hoogte in verband met het beschikbare dakoppervlak. Overweeg in zo'n geval om de panelen onder een kleinere hellingshoek te monteren (20 graden ipv 30 graden). Op deze wijze wordt het platte dak veel beter benut.
 
 
Orientatieverliezen.
Een dak dat vrij zicht heeft op het oosten of westen levert 10% tot 25% minder energie dan een 'vrij' dak op het zuiden. Een dak met een orientatie tussen zuidoost en zuidwest benadert al redelijk de ideale situatie. Bij deze orientatie ligt de ideale helling tussen de 20 en 40 graden. Een dak op het oosten of westen moet daarentegen een kleinere helling hebben (10 a 20 graden).
 
Een plat dak heeft als voordeel dat de panelen kunnen worden 'weggedraaid' van al te grote obstakels om zo een beter zicht te hebben op de hemelkoepel. Bij een plat dak is een zuidelijke orientatie dus niet altijd de beste oplossing.

 

 

Hoeveel duurder (of goedkoper) is zonnestroom nou eigenlijk.

 

De kostprijs van zonnestroom voor particulieren is op dit moment VEEL LAGER dan stroom van een 'energieleverancier'. Dat komt omdat de prijzen van zonnepanelen de laatste jaren flink zijn gedaald maar ook omdat u een 'vergoeding' krijgt voor uw zonnestroom die gelijk is aan de prijs van de stroom van uw energieleverancier INCL energiebelasting en BTW.
 
Een compleet zonnestroomsysteem kost u €2,00,-/Wp (dit is inclusief BTW, installatie- EN onderhoudskosten) en gaat zeker 20 jaar mee. De gemiddelde opbrengst bedraagt in veel gevallen 900 kWh PER kWp aan zonnepanelen.
 
De kostprijs van één kilowattuur (kWh) zonnestroom is gelijk aan de aanschaf- en onderhoudskosten gedeeld door de totale opbrengsten.
 
De kostprijs van stroom uit zonnepanelen komt dan uit op 2,00/(0,9 x 20) = € 0,11 ofwel 11 eurocent per kilowattuur (!!!)
 
De prijs van een kilowattuur stroom betrokken van een 'energieleverancier' (incl. BTW en energiebelasting) bedraagt 22 a 24 eurocent (prijspeil 2013). Daarmee is zonnestroom voor kleinverbruikers op dit moment (2013) de helft goedkoper* dan stroom betrokken van een 'energieleverancier'. Bedenk verder dat grijze (fossiele) stroom veel maatschappelijke kosten (o.a. milieuschade) veroorzaakt die niet in de energieprijs verrekend is. Zonnestroom daarentegen is absoluut schoon en veilig.
 
*indien u gebruik kunt blijven maken van een salderingsregeling zoals art. 31c van de Electriciteitswet.

 

 

Waarom micro-omvormer i.p.v. Conventionele omvormer.

 

Een micro-omvormersysteem zorgt voor een hoger rendement uit uw PV-installatie dan de conventionele omvormers. Het micro-omvormersysteem voor energie verbetert de energieopbrengst en verhoogt de betrouwbaarheid. Daarnaast vereenvoudigt het systeem van micro omvormers het ontwerp, de installatie en het beheer van zonneenergiesystemen.

Indien er sprake is van schaduwplekken presteert een micro-omvormersysteem beter.

de micro-converters worden onder de zonnepanelen gemonteerd dus u heeft geen "grote" omvormer in huis.

De opbrengst is per paneel uit te lezen en te monitoren.