zonnepanelenweb.jpg : name emobility.jpg : name ledstrip.jpg : name

Overzicht nieuws items

Zonne energie terugleveren

Hoe zit het nu met opgewekte zonne energie en terugleveren?

Terugleververgoeding energie van zonnepanelen

De met uw zonnepanelen opgewekte elektriciteit gaat via de omvormer naar de meterkast. Wanneer u deze elektriciteit niet direct verbruikt, wordt uw opgewekte elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Uw meter registreert dan de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit. De wijze van registratie van de teruggeleverde elektriciteit is afhankelijk van het type meter dat u heeft. Op het moment dat u gelijktijdig stroom opwekt én gebruikt, wordt deze elektriciteit direct uw huis ingestuurd naar de plek waar de elektriciteit wordt gevraagd. Omdat u de benodigde elektriciteit zelf heeft opgewekt, wordt dit niet geregistreerd door de elektriciteitsmeter. Uw elektriciteitsmeter registreert op deze manier altijd het netto verbruik en de netto teruggeleverde elektriciteit. De opgewekte elektriciteit die u direct verbruikt ziet u dan ook niet terug op de afrekening van uw energieleverancier. Op uw jaarrekening van uw energieleverancier wordt uw netto elektriciteitsverbruik verrekend met uw teruggeleverde elektriciteit. Dit wordt salderen genoemd. Voor uw teruggeleverde elektriciteit ontvangt u het zelfde tarief als dat u voor uw elektriciteitsverbruik betaalt. Op deze manier worden verbruik en teruggeleverde elektriciteit tegen elkaar weggestreept op uw rekening. Het wegstrepen geldt tot een maximum van 5000 kWh. Levert u meer terug dan u netto verbruikt, dan ontvangt u voor de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit een zogenaamde terugleververgoeding.
De hoogte van de terugleververgoeding verschilt per energieleverancier. Deze is vrij om de hoogte zelf te bepalen, maar er is wettelijk vastgelegd dat dit een redelijke vergoeding moet zijn. Hieronder hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de terugleverngsvergoeding per energieleverancier.

EnergieleverancierSalderingsgrens*Terugleveringsvergoeding
AnodeOnbeperkt100% van het kale leveringstarief
AtoomstroomOnbeperktgelijk aan het op dat moment geldende kale leveringstarief
Budget EnergieOnbeperktgelijk aan het op dat moment geldende kale leveringstarief
DeltaOnbeperkt€ 0,0626 per /kWh
Dong Energy5000 kWhOnbekend
E.ON5000 kWh€ 0,07 per kWh
Electrabel5000 kWhOnbekend
EnecoOnbeperkt€ 0,09 per kWh
GreenchoiceOnbeperkt + max 1000 kWh**€ 0.09 per kWh
Energiedirect.nlOnbeperkt100% van het kale leveringstarief
Essent5000 kWhLeveringstarief inclusief BTW (geen energiebelasting en netwerkkosten)
InnovaOnbeperkt100% van het kale leveringstarief
MAIN EnergieOnbeperkt80% van het kale leveringstarief
NL Energie5000 kWhOnbekend
NHECOnbeperktOnbekend
NUON5000 kWh€ 0,07 per kWh - (Bron)
Orro Energy5000 kWhOnbekend
Oxxio5000 kWh70% van het kale leveringstarief
QwintOnbeperkt70% van het kale leveringstarief
Robin Energie5000 kWhOnbekend
* Met onbeperkt wordt bedoelt dat de zelf opgewekte energie onbeperkt met de zelf verbruikte energie wordt verrekend. Dus ook als de zelfopgewekte energie meer dan de gebruikelijke limiet van 5.000 kWh is.

** Greenchoice hanteert een unieke margeregel. De margeregel houdt in dat klanten maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mogen terugleveren dan ze verbruiken en daarvoor toch een vergoeding krijgen inclusief energiebelasting (REB). Deze margeregel geldt alleen voor klanten met een digitale meter. De reden hiervoor is dat sommige huishoudens ongeveer evenveel terugleveren als verbruiken. Wanneer ze in een bepaald jaar meer verbruiken, betalen ze over het positieve saldo energiebelasting, terwijl ze diezelfde belasting bij de overige leveranciers niet ontvangen wanneer ze meer terugleveren. Greenchoice kan dit beleid eenzijdig wijzigen. Waar u altijd recht op blijft houden staat beschreven in de energiewet, artikel 31 lid c.

Voor alle energieleveranciers geldt dat u een kleinverbruiker moet zijn, dus maximaal een aansluiting van 3 x 80 A. Daarnaast heeft u een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor teruglever registratie. Dit kan óf een (analoge) draaischijfmeter zijn, die terugdraait wanneer u minder verbruikt dan opwekt, óf een digitale meter die zowel verbruikte als terug geleverde elektriciteit meet. Bovendien moet uw netbeheerder op de hoogte zijn van het feit dat u wilt terugleveren. Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

De energiewet en het salderen van de teruggeleverde stroom

In de energiewet (artikel 31c) staat dat bij huishoudens die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en terugleveren, de teruggeleverde energie verrekend mag worden met de verbruikte energie (salderen). Dit betekent dat bij het opmaken van de jaarnota de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde stroom wordt afgetrokken van het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Hierdoor ontvangt u voor uw teruggeleverde stroom dezelfde vergoeding als de prijs die u voor de levering van stroom aan uw leverancier betaalt (inclusief energiebelasting en btw). Hieraan zijn in de regel drie voorwaarden verbonden:

  1. De energie moet geregistreerd worden met een elektriciteitsmeter met terugleverregistratie.
  2. Er moet tot een maximum van 5.000 kWh per kalenderjaar gesaldeerd worden.
  3. Er mag niet meer gesaldeerd worden dan er verbruikt is

Ten aanzien van de vergoeding voor de teruggeleverde stroom gelden de volgende regels:

  • Teruggeleverde elektriciteit moet het energiebedrijf tot 5.000 kWh per jaar aftrekken van de aan die gebruiker geleverde elektriciteit (EW98, Art. 31c).
  • Wordt er per jaar meer dan 5.000 kWh teruggeleverd, dan moet het energiebedrijf voor de levering boven de 5.000 kWh een redelijke vergoeding betalen (EW98, lid 31c). Deze redelijke vergoeding is door de NMa vastgesteld op zeventig procent van de gemiddelde APX-prijs over de voorgaande twaalf maanden óf zeventig procent van het op dat moment geldende kleinverbruikerstarief (NMa, Besl.nr. 102252/01).
  • In de Elektriciteitswet 1998 staat niet duidelijk omschreven welke regels er gelden als de verbruiker per jaar meer teruglevert dan hij afneemt.

Energiebelastingen: Alleen over de netto afgenomen elektriciteit is belasting verschuldigd. Dat wil zeggen dat er alleen energiebelasting en btw betaald hoeft te worden over de afgenomen elektriciteit. minus de teruggeleverde elektriciteit (WBMG, Art. 50, lid 2). Voor de energiebelasting geldt de grens van 5.000 kWh niet. Als er per jaar meer teruggeleverd wordt dan er wordt afgenomen, is de afnemer geen energiebelasting of btw verschuldigd.