zonnepanelenweb.jpg : name emobility.jpg : name ledstrip.jpg : name

FAQ

Als de aardlekschakelaar spontaan uitschakelt dient u eerst te kijken waarom dit gebeurt. Vaak is het een kleinigheid zoals een koffiezet apparaat dat overgelopen is of een waterkoker die overkookt. Dan de betreffende stekker uit het stopcontact halen en de aardlekschakelaar weer inschakelen. Soms is het echter minder eenvoudig. U weet niet waarom de aardlekschakelaar uitschakelt en als u de aardlekschakelaar weer inschakelt lukt dit niet. Dan moet u als volgt te werk gaan: een aardlekschakelaar beveiligd nooit meer dan 4 groepen (zijn het er wel meer dan is er iets fout). Zet de groepen die achter de betreffende aardlekschakelaar zitten allemaal uit met de automaat of met het groepenschakelaartje. Zet dan de aardlekschakelaar weer in. Blijft de aardlekschakelaar zitten dan een voor een de groepen weer inschakelen. Komt u bij de groep waar de fout inzit dan schakelt de aardlekschakelaar direct uit. U weet dan in welke groep de fout zit. Zet deze groep uit en zet de rest van de groepen die geen fout geven weer aan. U kunt nu kijken in welk gedeelte van het pand de spanning weg is. Vaak kunt u dan ook de oorzaak vinden. Zoniet dan is het raadzaam een installateur te waarschuwen.